Sunday, February 9, 2014

ברוך דיין האמת - הרב מרדכי רענררט זצ"ל

בליל שבת קודש פרשת תצוה, נפטר הרב מרדכי רענררט זצ״ל, מנהל ור״מ בישיבת דרך חיים בברוקלין ניו יארק.

הרב מרדכי רענררט זצ"ל היה ממייסדי הישיבה. עדין נפש, מופלג במדות תרומיות, ודמות מופת לתלמידיו.
נולד במנהטן, בשכונת "איסט סייד", השכונה בה גרו גדולי ישראל, ה״ה מרן הרב פיינשטיין זצוק"ל, מרן הרב שיינברג זצוק"ל, מרן הרב גולדשטיין זצוק"ל, האדמו״ר מקופישניץ זצוק"ל, האדמו״ר מבויאן זצוק״ל ועוד.
למד בישיבת רבנו יעקב יוסף, ואחר כך למד בישיבת טלז בקליבלנד.
אחר כך, נסע ללמוד אצל מרן הרב שיינברג זצוק"ל בישיבת תורה אור בירושלים.

יהי זכרו ברוך

No comments:

Post a Comment