Monday, February 17, 2014

מרן הגר”נ מאושפז בבית החולים מליל יום רביעי האחרון, מאחר וחש בחולשה ואושפז בבית החולים מעייני הישועה כשהוא סובל מתסמינים של קוצר נשימה.


עפ"י דיווח שקיבלנו בדקות אלו מבית החולים, אותו מסר אחד מהגורמים הרפואיים המעורבים בטיפול במצבו של הרב נמסר כי, מצבו של הרב הידרדר וכי מצבו מוגדר "קשה מאוד", והרב חובר למכונת הנשמה. עוד נמסר כי בני המשפחה ומקורבי הרב נמצאים סביב למיטתו בבית החולים.

ההידרדרות במצב נוצרה אחר קוצר נשימה שפקדה את הרב. רופאיו העוקבים ומטפלים במצבו החליטו אחר התייעצויות להנשימו.

יודגש, כי מרן הגר"נ נמצא בהכרה מלאה, וכי הוא עירני ומדבר עם רופאיו על מצבו.

אחד מבני ביתו של הרב איתם שוחחנו מספר כי "צוות גדול של בית החולים נמצא בדקות סביב למיטתו של הרב, ומנסים לייצב את המצב".

בתוך כך נמסר, כי מיד בהגיע לישיבת פוניבז', שמועת ההידרדרות במצבו של מרן הגר"נ - הנחשב לאחד מגדולי פוסקי הדור, החלו בקריאת פרקי תהילים בהיכל הישיבה, כאשר המשגיח רבי אליהו אליעזר קלרמן שליט"א עובר לפני התיבה.

הציבור נקרא להעתיר בתפילות לרפואתו של מרן רבי שמריהו יוסף ניסים בן בתיה שליט"א, להחלמתו השלימה והמהירה

No comments:

Post a Comment