Wednesday, February 26, 2014

עצרת המליון


העיתונים מבשרים על עצרת מחאה של מליון אנשים נגד עוקר התורה ומורשת ישראל, בנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל.
עם העברת חוק לכפיית הגיוס על בני הישיבות, התקיימה אסיפת חירום השבוע בהשתתפות גדולי התורה,  כולל ספרדים, חסידים וליטאים. מכל העדות והחוגים.
וקבעו את ראש חודש אדר ב' תשע"ד, יום ראשון הקרוב, פרשת ויקרא, ליום המחאה נגד עצת נתניהו.
בספרי ההסטוריה של עם ישראל ירשם "עצת נתניהו" בסמוך למקום "עצת המן הרשע".

וכנראה בכל זאת, הביטוי שהטביע נשיא נשיא ארצות הברית, ברק אובמה על נתניהו "שקרן מומחה", נכון.

No comments:

Post a Comment