Wednesday, June 19, 2013

יום הזכרון הראשון של מרן הרה"ג ר' יוסף שלום אלישיב זצוק"ל

בכ"ח בחודש תמוז יחול יום הזכרון הראשון של מרן הרה"ג ר' יוסף שלום אלישיב זצוק"ל

בארץ ישראל, בארה"ב ובכל רחבי העולם, יתקיימו עצרות התעוררות והספדים לזכרו

במהלך השנה הזו, ספרים רבים יצאו לאור, הנושאים את זכרו, ומעלים על נס את גודל התמדתו בתורה. ובמיוחד התמדתו ללא תלות בשעה ובזמן, 24 שעות סביב לשעון 7 ימים בשבוע עםהפסקות מינימליות.

"יהי זכרו ברוך"


Monday, June 17, 2013

המחאה בשבוע האחרון בניו יורק

ע"י דוד צייטלין

ביום ראשון שעבר, מחו אלפי בני באדם במנהטן נגד כוונת מדינת ישראל לגייס את תלמידי הישיבות לשרת בצהל.

למרות שהמחאה היתה בעיקר ע"י חסידי סאטמר, מתנגדי השלטון במדינת ישראל. היה במחאה ייצוג מכובד והולם של ראשי ישיבות שאינם מנים על החוגים החסידיים.

ביניהם השתתפו מרנן ורבנן:
* הרב סורלוף שליט"א מהעיר פטרסון
* הרב סורוצקין שליט"א מלייקוד
* הרב אליהו ווכטפוגל שליט"א מדרום פאלסבורג
* הרב אהרן שכטר שליט"א מישיבת רבינו חיים ברלין
* הרב קלמנוביץ שליט"א מישיבת מיר בברוקלין

מלייקווד יצאו שבע עשרה אוטובוסים מלאים בתלמידי חכמים, ומדרום פאלסבורג, יצאו חמישה אוטובוסים עם תלמידי הישיבה, שבאו להצטרף למחאה.

מירושלים תמך במחאה, מרן הרב הגאון ר' שמואל אוירבאך שליט"א.

רוב ראשי הישיבות הקשורים לאגודת ישראל באמריקה, לא השתתפו במחאה, לפי בקשתו של מרן הרב הגאון ר' אהרן יהודה לייב שטיינמן שליט"א

"אלו ואלו דברי אלוקים חיים"