Monday, February 24, 2014

שירו לו שיר חדש


בשורה משמחת! בימים אלו יצא לאור והופיע ספר חדש ונחוץ, "יבקשו מפיהו ח"ב". הספר כולל פסקי הלכות פורים ממרן הרב אלישיב זצוק"ל.

כרך עבה ומהודר, מלא בשאלות ותשובות בקיצור, כמעט על כל פרט ופרט בהלכות פורים.
מחבר הספר, הגאון הרב זעליג קוסובסקי שליט"א, קיבל על הספר מכתבי ברכה משלושה בנים של פוסק הדור, מרן הרב אלישיב זצוק"ל. גם שלשה החתנים צרפו הסכמתם, ה"ה הגאונים הגדולים הרב עזריאל אוירבעך שליט"א, הרב בנימין ריבר שליט"א והרב יצחק זילברשטיין שליט"א.

הספר כולל כל השאלות הנוגעים לחודש אדר.

ותנו כבוד לתורה!

No comments:

Post a Comment