Monday, March 31, 2014

הודעה חשובה לקוראי העמוד כבוד התורה


ראש חודש ניסן תחילת בין הזמנים, והזמן להשקיע בהכנות לחג הגדול הקרב ובא, נפסיק מפרסום מודעות וכתבות עד אחרי חג הפסח הבעל"ט

בברכת פסח כשר ושמח

Tuesday, March 25, 2014

שמחה וששון בחסידות גור


לפני יומיים אירס מרן הגאון הגדול, הבקי בכולה תלמודא, ראשונים ואחרונים, אין חקר לגדולתו בתורה, ה"ה הרב הגאון רבי שאול אלתר שליט "א, את בתו שתחי' לחתן מחו"ל הלומד בישיבת זכרון משה אשר בסט. פלסברג, תחת הנהלת מרן מנהיג בני הישיבות בארצות הברית, הרב אליה בער וואכטפויגל שליט"א.

הבחור החתן הוא מחסידי גור, למדן ומתמיד בלימודו.

פרטים על תאריך ועל מקום החתונה לא פורסמו עדיין.

מחאת השבת - יותר ממה ששמרו בני ישראל את השבת, השבת שמרה עליהם


פולמוס ידוע היה לפני עשרות שנים בעניין שמירת השבת בעיר תל אביב. אף ראש העיר החילוני, שהיה ראש העיר הראשון של תל אביב, מר מאיר דיזגוף. ידע והבין ששמירת שבת עולה על הכל.

וכך כותב הרב הראשי לתל אביב יפו, הרב ישראל מאיר לאו שליט"א, במכתבו לרון חולדאי ראש העיר תל אביב:
ראשוני עירנו טיפחו דפוס התנהגות מכובד, כראוי למסורת עמנו. הכותרת במועדה עירונית מס' 36 מטעם עיריית תל אביב היא: "נגד חילול שבת בפרהסיא". המודעה חתומה על ידי מאיר דיזנגוף ראש העיר הראשון, ובה החלטה הקובעת כי "כל החנויות ובתי השעשועים צריכים להיות סגורים מערב שבת עד מוצאיה". "זכרו - כותב מ. דיזנגוף - כי השבת היא אות הסולידריות הלאומית הנפלאה ביותר מדור ודור, וכל הפוגע בה - באחדות ישראל הוא פוגע... שמרו על השבת והיא תשמור עלינו", מסיים דיזנגוף את דבריו.
דיזנגוף לא היה שומר מצוות, כמוהו הוגה הדעות הנודע אחד העם שכותב: "יותר משישראל שמרו את השבת, שמרה השבת על ישראל".

מצב כלל ישראל ושמירת תורת ישראל, במצב שלא היה אף פעם בארצנו הקדושה. רואים קיום דברי הנביא "מהרסיך ומחריביך ממעך יצאו" במלואה.

כולנו בתפילה שנזכה לראות את כולם שבים בתשובה שלימה לבורא יתברך, ומקיימים את מצוותיו ושומרים את השבת כראוי, ושחלילה לא נגיע למצב שבו לא נזכה לשמירה המתאימה מלמעלה.

ותנו כבוד לתורה!


Sunday, March 23, 2014

What would the Chofetz Chaim think of Blogging and Bloggers?


The question sounds so simple. The answer simpler.
Why is it so difficult for us to understand?
For those who have a deeper understanding of the "effect" of curiosity as to "what's happening" blogging is the twisted view of very few.

Most are people who are desperate for attention. People who have not succeeded in the world of academics.
Particularly those who haven't been recognized as being Talmudic scholars on any Level. There are those who love creating a maelstrom of ׳מחלוקת׳. There are others who take pride in 'exposing' the maladies of and in the orthodox community, not realizing that they are what is called 'The Emperor of maladies'.

It has been discovered that almost no responsible rabbinic scholars who are familiar with Halacha sanction any of the ostensible לשם שמים blogging.

While we do not point fingers at anyone , we do reiterate what מרן הרב אלישיב,זצ׳ל said many times about the לשון הרע on the blogs: " What would the חפץ חיים זצ״ל say" ? Or in his precise words ואס ואלט דער חפץ חיים גזאגט?

Those who learned the ספר חפץ חיים ושמירת הלשון would know that the היתר of לתועלת has very remote application בזמן הזה. This is the true Daas Torah as our contemporary Gedolim teach us.

ואין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים


גיוס בני הישיבות, גיורים שלא כהלכה וביטול פטורי מכס למוסדות התורה. הם הנשק של אנשים כמו בנט, לפיד והראש לרשעים, נתניהו.

כל כוונתם הוא להשפלת כבוד התורה ולבולל את היהדות האותנטית בין עמי הארצות, ולהשתלטות מלאה של שונאי תורה על הישיבות הקדושות בארץ הקודש.

אבל בתוך האופל הזה, אנו רואים את ברכת ה' ואומרים "ברוך המקום שמסר תורתו לשומרים". אלו מנהיגי הישיבות, האדמורי"ם, וכל הרבנים שליט"א, הלוחמים בצלותי ובעותי וכל המצטרף נגד גזירות הריסות הדת.

דורי דורות יאמרו, שלא היה בתולדות המדינה, ממשלה רעה כזו שהחציפה פניה ולחמה נגד הדת היהודית, לעקור סימנים שלמים מהשולחן ערוך, הנוגע לכלל ישראל.

ברכת "יישר כוחכם" לרב הגאון רבי ישראל מאיר לאו שליט"א, רבה הראשי של תל אביב-יפו, שהתחנן ומחה נגד התכנית של העריה לאפשר הפעלת עסקים וחנויות בשבתות בתחומי העיר.

ותנו כבוד לתורה

Thursday, March 20, 2014

משבר הגיור וחומרתו


לפני שנים רבות התנהל ויכוח ציבורי במדינת ישראל אודות הגיור ההלכתי. האדמו"ר מחב"ד זי"ע, לחם ושכנע את כל הגורמים לבל ירימו יד בתורת ה' ובל יטמאו ויבוללו את בני ישראל עם האומות.
ראש ממשלת ישראל לשעבר, מנחם בגין, הגיב בחריפות על הויכוח הסוער בשעתו: "כיון שמים של ארבעים לוג הם אלה שהופכים לא יהודי ליהודי, הם אינם דבר של הגיון אלא רק דבר הלכתי. אין הוא יכול להתערב בעניין הלכתי.

והנה בא איש הבליעל, ושמו בנימין נתניהו, רוצה לעשות פשרות אשר הם הלכות המסורות לנו מדור לדור. צרה זו מביאה וגוררת צרות רבות ורעות בתוך עמנו.
וחבר הוא לאיש משחית, אלי בן דהן, העומד מאחורי כל הקלקול בגיורים היום.

לא יאומן איך אדם הקורא את עצמו "יהודי דתי", לא מתבייש לעקור הלכות מפורשות בגירות, כדי לפייס את שונאי הדת, השמאלנים הללו. שאף לא חשוב בעיניהם אם הם עצמם ראויים להיקרא יהודי.
כדאי לנתניהו לפייס את אב הרחמים השוכן בשמי מרומים, בהפסקת הפשרות ההלכתיות בגיורים, ובביטול חוק הגיוס לתלמידי החכמים שמגינים בתורתם על הדור, הלומדים יום ולילה.

הגורמים לכל הצרה והמבוכה הזו, הם: הרב הראשי לשעבר, הרב שלמה עמאר בהתחברותו הרעה עם אלי בן דהן.

30 יום קודם החג - והגדת לבנך


החל ממחרת חג הפורים, עם ישראל עסוקים בהכנות לחג המצות. ובכלל זה לקנות הגדות חדשות לרומם את ליל הסדר. שתי הגדות מיוחדות לכדו את עינינו בעת שבדקנו מה כדאי להוסיף לשנה זו.

בראש ובראשונה, הגדה עם פירוש והערות של גאון הגאונים, ה"אבני נזר" שיצאה לאור לפני שנה.הקושיות החזקות והתירוצים החריפים מביא ל"ריתחא דאורייתא".

השניה, הגדת בעל הערוך השולחן, אשר כמעשהו בהלכה כך מעשהו באגדה. קל לקרוא ולהבין למרות עומק דבריו היקרים. הגדת בעל הערוך השולחן כנראה תפס את תשומת לבם של הקונים.

ותנו כבוד לתורה!

Tuesday, March 18, 2014

מה קרה לך שהשתגעת ואתה רוצה לשים לומדי תורה בכלא


הסיפור הולך ומתפרסם בכל העולם, מקורות הסיפור הוא מאנשים נאמנים.
ג׳ון מקיין נפגש עם ראש הממשלה הידוע לשמצה כמי שפגע בבני התורה בארץ ישראל, מר בנימין נתניהו. בתוך דבריו של נתניהו שאל את מקיין, למה ומה קרה לנשיא אובמה שהשתגע ולוחץ על מדינת ישראל לפשרות מסוכנות ליהודים שבארץ?

מקיין מיד הגיב לביבי: "ומה קרה לך שהשתגעת ואתה רוצה לשים לומדי תורה (Torah scholars) בכלא"?

חודש השמחה, שיבושר לנו בקרוב בשורות טובות ומשמחות לעולם התורה ושומרי המצוות.

Friday, March 14, 2014

הטיפול בבעיות הגיורים - המשך


בעיית הגיורים בעולם, בעיקר נובע מהעמדה החלושה של הרב הראשי לישראל לשעבר, הרב שלמה עמאר שליט"א.
במסכת מגילה המלך אחשורוש מכונה אחשורוש כמלך "הפכפך", ובשפה המקובלת היום, "מלך זיגזג". הרב שלמה עמאר שליט"א, שינה את דעתו בכל פעם שהיה לחץ. לעומת מרן הרב עובדיה יוסף זצוקללה"ה, שהיה עומד בדעתו הן לקולא והן לחומרא.
אלו שעסקו בתיקון גירות, סבלו מחסרון נחישות הדעת של הרב עמאר. מרן הרב אלישיב זצוקללה"ה, דעתו גם לא היתה נוחה מהזיגזוגים הנ"ל. ולא הסתיר את גודל אכזבתו מהרב עמאר.

ועכשיו בארצות הברית המצב של גירות כהלכה גם בשפל גדול. הרבנים וראשי ישיבות לא רוצים לתת יד למה שמאוד כאב למרן הרב אלישיב זצוקללה"ה. הרב עמאר סמך ידו על הגאון הרב צבי שכטר שליט"א, ראש ישיבת ישיבה אוניברסיטי בניו יירק. ועל השני הדומה לו הרה"ג הרב אהרן פלדמן שליט"א, ראש ישיבת נר ישראל אשר בבולטימור.

נשיא ארה"ב ומעלליו


נציגי הרפובליקנים בארה"ב אומרים, שמיום הוסדה של ארצות הברית, לא היה נשיא שגרם לכל כך הרבה הרס ואי אימון במוסדות השלטון, כמו שהנשיא הנוכחי, אובמה, גורם. ונזקיו יהיו לדורי דורות.
גם בעינינו היהודים, היחס או חסרון היחס שיש לו, לארץ הקודש גם הוא ללא תקדים.

בלכ יום ויום צצות בעיות חדשות, אשר הם תוצאה ישירה מהתנהלותו הקלוקלת ומתכניותיו. ואפילו חבריו הדמוקרטים, רואים בו סכנה לבחירות המיועדות בהרבה מדינות בארצות הברית.
מדינות העולם אין להם אימון בהבטחותיו, וכבוד אמריקה בשפל המצב.

יהודי ארצות הברית מתפללים שהנשיא לא ימשיך להתערב בנושאי יהדות.

ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר

Thursday, March 13, 2014

ורבים מעמי הארץ מתייהדים כי נפל וכו'


הגיורים בארץ לדאבון הרבנים החרדים מבחינה הלכתית, הוא הפקר ומוזנח. איש כל הישר בעיניו יעשה.
הגאון הרב נחום אייזנשטיין שליט"א, העובד כבר יותר מעשרים שנה בבדיקת ובירור גירות, כשנעשה שלא אליבא דהלכתא, מסר שהמצב חמור מאוד. והוסיף שלא רק בארץ, אלא גם בארה"ב הגיורים אינם במצב תקין.
הרבה מאלו המטפלים בגיורים בחו"ל לא יודעים הלכות גירות. ואינם מודעים לחומר הדין של קבלת מצוות ברצינות ובכנות.

Monday, March 10, 2014

American Jewry and Prime Minister Netanyahu


No less than fifty thousand Torah Jews responded to the call of the Torah leaders and sages of Eretz Yisroel and gathered Sunday March 9 in the early afternoon in prayer in Lower Manhattan to Beseech Hashem in prayer to intervene on behalf of the yeshiva students in EY & מullify the Hamanic law in Israel to take Torah studying students to the IDF by draft. If one chooses Not go to the army he will be treated as a criminal. This law primarily is the responsibility of Netanyahu, as declared by Maran Harav Shteinman shlita and other Torah Leaders.

Buses from Lakewood ,Baltimore ,Rhode Island, Massachusets and more rolled into New York to join the Thousands of participants.

The Satmar group headed by The Rebbe, Rav A. Teitelbaum shlita also participated in the gathering.

ותנו כבוד לתורה

Sunday, March 9, 2014

עצרת תפילה לביטול הגזירה של ביבי נתניהו וחבריו לשמד גיוס לומדי התורה


על פי בקשת מנהיגי הדור בארץ הקודש התקיימה עצרת תפילה המונית בניו יורק, לביטול גזירת אותו איש ושמו נתניהו ויועציו.

לפי השערת אנשי התקשורת, השתתפו במעמד כ15,000 איש, בהם נשים וצעירים. ישנם המשערים אף 25,000 משתתפים בעצרת התפילה, להקהל ולעמוד על הנפש הרוחנית של לומדי תורה בארץ הקודש.

יו"ר אגודת ישראל באה"ב, האדמו"ר מנובומינסק שליט"א, ובהשתתפות מועצת גדולי התורה בארה"ב שליט"א, חתמו על קול קורא, לכל החרד לדבר ה' שיבוא לעזרת אחב"י בארץ הקודש, בתפילה ובתחנונים לעזרת השם לביטול גזירת הרשעים, נגד יקירי ארץ ישראל העוסקים בתורה באמונה ובהתמדה.

חיזוק גדול היה, בראות את מנהיגם של בני הישיבות בארה"ב, מרן הרב אליהו דוב וואכטפויגל שליט"א, מצטרף לתפילתם של גדולי ראשי הישיבות למרות שאינו משתייך לאף מפלגה.

רצון יראיו יעשה, ואת שועתם ישמע ויושיעם!

Saturday, March 8, 2014

סגירת ארגון נצח תפארת ישראל


בתחילת חורף שנה זו, תשע"ד. (סוף 2013). נסגר ארגון תפארת בית ישראל, הנודע בשם ארגון נצח משפחת ישראל.
יו"ר הארגון, היה הרב מנחם יצחק קפלן מניו יורק. יו"ר וועד הרבנים היה הרב לייב טרופר. ומנהל הארגון, הרב דוד דייקבס. יו"ר וועד ההלכה, הגאון הרב ראובן פיינשטיין שליט"א, יחד עם הגאון הרב שמואל אליעזר שטרן מבני ברק שליט"א.

הארגון עסק בתיקון גרות שנעשו שלא על פי כל השיטות ההלכתיות. הארגון נהנה מתמיכת רוב גדולי ישראל כולל אדמור״ם חשובים.

לפני כשלוש שנים, הארגון שינה את שמו לתפארת בית ישראל ועברו למשרד אחר במונסי.

למרות החסרון בסגירת הארגון, יש תקוה שבקרוב הארגון יפתח מחדש, על ידי תרומת חרדי אשר גר בחו״ל.

ניהול הארגון יהיה על ידי צוות של מורי הוראה ותיקים.

דברי נבואה ממרן הרב מאיר שפירא זצוקללה"ה


מרן הרב מאיר שפירא זצוקללה"ה מלובלין, כתב על הפסוק "כי יפלא ממך דבר בין דם לדם בין דין לדין ובין נגע לנגע דברי ריבות בשעריך" (דברים י"ז ח) דברים נפלאים על עקבתא דמשיחא.

וכך היה אומר:
אם יבוא יום שיהיה לכם לפלא, למה דם היהודי זול אצל אומות העולם, יותר מדם גוים.
אם יבוא יום שיהיה לכם לפלא, למה הדינים והגזירות על היהודים יותר קשה מגזירות על הגוים.
אם יהיה לכם לפלא, למה אצל היהודים עובדי השם שומעים על מחלות ונגעים הפוגעים באנשים ונשים צעירים, במספרים גבוהים כל כך.
דעו לכם שהכל משום "דברי רבות בשעריך". המחלוקות בציבור בני התורה היראים והחרדים, מביאים עלינו את כל הנ"ל.

נתאחד כולנו יחד עם תפילתנו, "אבינו מלכנו זכור רחמיך... וכלה דבר וחרב ורעב ושבי ומשחית ועון ומגפה ופגע רע וכל מחלה וכל תקלה וכל קטטה וכל מיני פרעניות וכל גזרה רעה ושנאת חנם מעלינו ומעל כל בני בריתך"!

Wednesday, March 5, 2014

היכונו - בני הגולה אשר בארה"ב - היכונו


על פי בקשת גדולי ישראל שליט"א בארה"ק, קרא האדמו"ר מנאוומינסק שליט"א בברוקלין, לבני ישראל אשר בחוץ לארץ להצטרף לאחינו בארץ ישראל, במחאה נגד רה"מ ביבי נתניהו על גזירת עקירת התורה בהעברת חוק הגיוס.

עצרת המחאה תתקיים בעז"ה ביום ראשון הבעל"ט במנהטן , ניו יורק.

לא עת לחשות ולחקור, אלא להצטרף לאחב"י העומדים בצרה ובמצוקה. ואין אנו יודעים אם לעת הזאת הגענו בארץ ישראל.

נתניהו עכשיו בארה"ב, עכשיו זה הזמן למחות ולצעוק בארה"ב ולגלות קלונו ברבים. כמו פרעה הרשע, ביבי לא לומד לקח מדחיית אובמא את דרישותיו. כובד לבו לא נותן לו ולשותפים שלו להבין שמה' יצא הדבר.

ביבי, ביבי, חזור בך! אל תסכן את כלל ישראל!

Tuesday, March 4, 2014

לא כל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול


עצרת התפילה על גזירות השמד, חוק גיוס בני הישיבות. אשר בראש גזירה זו, עומד ראש ממשלת ישראל, האיש אשר שמו ביבי נתניהו. שאינו נמנע מאכילת נבילות וטריפות. מכונה בכמה אמצעי תקשורת ישראלים, שרוצים להשמיץ את "עם בני ישראל", הנאמנים לדבר ה'. חילול השם!

האם לאכול כל דבר אסור בארץ הקודש, לא נקרא חילול השם?
להרבות חילול שבת בארץ הקודש, לא נקרא חילול שבת?
להרבות פריצות בארץ הקודש, לא נקרא חילול השם?

אבל אלו, אלו שאידיאל הציונות, בעיניהם מעל ומעבר לתורת ה'. לא נמנעים מלכנות את עצרת התפילה ההמונית, אל אב הרחמן, בכינוי שאינו הולם כלל מעמד מרומם זה. עפרא לפומייהו.

ותנו כבוד לתורה!

Sunday, March 2, 2014

מעמד קידוש שם שמים בירושלים ובתפוצות


זכינו להשתתף ולהתרגש, לקדש שם שמים באחדות, יחד עם כל עם ישראל מכל פזורותיו.

אין די מילים לתאר את הרגשות שהציפו אותנו בעת שענינו "אמן יהא שמיה רבא וכו'", יחד עם עוד עשרות ריבואות של עם ישראל המאמינים תורת משה וחפצים בהמשכו!

קידוש ה' זה היה בכפל כפלים, כל עם ישראל החרדים אל דברו, עשו יד אחת להצלחת העצרת החשובה.
מכל העדות נהרו להשתתף, חסידים, פרושים, ספרדים מעדות המזרח, ליטאים, חיילים המשרתים בצה"ל, בעלי חנויות ששבתו מלקוחותיהם. כולם באו הושתתפו במעמד קדוש ונשגב זה.

עוד לפני תחילת המעמד, עם שחר, נהרו אלפי בני ישראל החרדים אל דברו אל העיר ירושלים. כדי להבטיח את השתתפותם במפגן האמונה והאחדות האדיר הזה.
חנויות המזון המהיר הכשרות מלאו עבודה, בשל האורחים הרבים ששהו בעיר מהבוקר, וההרגשה היתה של כולנו אחים וכולנו יחד נקדש שם שמים.

אחה"צ החלה הנהירה הגדולה של אנשים נשים וטף לכיוון מקום העצרת הגדולה. וכל זה בסדר מופתי ובעדינות המאפיינת בני תורה. ללא דחיפות ותוך מתן כבוד לזולת.

המעבר בכיכר השבת 5 דקות לפני השעה ארבע אחה"צ, די היה בו כדי לעורר את הלב בתשובה מאהבה. כמות רבה של בני אדם הנוהרים למעמד, צועדים בקצב מהיר, כדי לא לפספס אפילו רגע מהמעמד, וכולם בשקט ובלחש.
ככל שהתקדמנו אל מקום העצרת, הפך המקום לעמוס וצפוף יותר ויותר. עד שבמרחק של יותר מ500 מטר ממקום הכינוס המוכרז, כבר לא יכולנו להתקדם. ושם המתנו לתחילת התפילה.
בדרכינו ראינו רכבים המובילים רבנים ותלמידי חכמים קשישים, שלא נאה שיצטופפו בהליכה רגלית בין הקהל, שנעמדו בצד ולא התקדמו יותר, ע"מ לא להפריע לציבור הקדוש להתקדם רגלית, קרוב ככל האפשר.
מרחוק, ניתן היה להבחין באדמורי"ם וראשי ישיבות ומנהיגי קהילות העומדים במרפסות וממתינים לחילת תפילת המנחה, ברוב עם.

מעט אחרי השעה ארבע, התפילה החלה. עם הקדיש הראשון, עיני כולם מלאו דמעות התרגשות על הזכות הגדולה שנפלה בחלקם, לקדש שמו יתברך ולומר "אמן יהא שמיה רבא וכו'", ברוב עם ששנים לא היה כמוהו.

עם תחילת תפילת העמידה - שמו"ע, השתרר שקט בכל הרחובות. כל המשתתפים נעמדו לתפילה. ואף הציבור שהתפלל לפני כן, עמד בדומיה, חלקם פתחו ספרי תהלים שהביאו עמם, וקראו פרקי תהלים, אחדים אף פתחו ספר ולמדו.

אחד הרגעים הגדולים, היו עם אמירת הקדושה בציבור כה גדול של מאות אלפי יהודים המקפידים על קלה כבחמורה. לא ניתן היה לענות לקדושה בלחש, מרוב התרגשות.

אחרי התפילה, אמרו כולם את תפילת "ועננו בורא עולם", בשל עצירת הגשמים הנדירה השוררת בארץ ישראל. ולאחריה אמרו יחד פרקי תהלים.
עם סיום אמירת פרקי התהלים, אמרו תחינות הבקשות הנאמרים בדרך כלל בסליחות לפני הימים הנוראים.
אמת מה נהדר היה, לשמוע את קול שירת הציבור מכל גווני הקשת שרים יחד את התחינת "אדון הסליחות" בנעימה ספרדית. לידי עמד יהודי חסיד מבוגר, שניכר עליו שעבר את גיל הששים, אולי אף את השבעים. וניגן בנעימה, בהברה ספרדית, יחד עם כל שבטי ישראל.

סיום העצרת היתה עם קבלת עול מלכות שמים, בזעקת "שמע ישראל" ו"ה' הוא האלוקים"
מעבר לזה, אין לנו צורך בכלום!!!

את אף אחד כבר לא עניין המפליליות או כלכליות, אני אין לנו אלא ה' אחד ושמו אחד!!!

זה היה מעמד רב התרגשות, שכמוהו לא היה מאז ימי הבית, שיבנה במהרה בימינו אמן!
יה"ר שנזכה לראות שכל הרשעה כרגע תאבד וכל עם ישראל יחזרו בתשובה שלימה לפניו.


Kiddush Hashem in Yerushalayim


Reports from Eretz Yisroel, report that close to a Million men, women and children Joined in prayer in Yerushalayim.
The prayer is a gathering of supplication to G'D that the evil decree of the Hamanic prime minister, Benjamin Netanyahu should be nullified.

The participants of this Million man march were inspired by the words of the speakers and the prayers particularly the largest gathering in history screaming and accepting Hashem as the ruler of the World.

Ashkanazim, Sefardim, Chassidim and all in between.

Maran Harav Steinman, Shlita and Maran Harav Auerbach, Shlita participated in this mass demonstration directed at the evil prime minister, Netanyahu.

The great chassidic Rebbes from Gur, Belz, Viznitz , Slonim , Stolin, Boyan and all other Chassidic Rebbeim were united in this Mass Gathering.

The pro Zionist Rabbi's also asked their thousands of constituents to join in protest against the Prime Minister of Israel, Benjamin Netanyahu.

Tnu Kovod L'Torah