Sunday, February 16, 2014

הסיקריקים הם הורסי הדת


בעוד הסיקריקים בירושלים מתגאים כי הם נמצאים בצד הנכון ומקבלים גיבוי מהאדמו"ר מהרז"ל מסאטמר שליט"א, יצא אמש האדמו"ר בדברים ברורים נגדם, האדמו"ר כינה אותם "הורסי הדת".

בנאום שנשא אתמול בדינר למען ישיבת 'ייטב לב' קרא האדמו"ר להתכלד סביב גאב"ד העדה החרדית ובדרכו של המאבק אותו מנהל למען אתרא קדישא, נגד החפירות במתחם גולובנצ'יץ בבית שמש.

מנגד, תקף בחריפות את התנהלות הסיקריקים שמפיצים פאשקווילים נגד חסידויות תולדות אהרן ודושינסקיא ונגד האדמורי"ם העומדים בראשיהם: "אפילו כשיש מערכה, זה צריך להיות על פי תורה ובדרכי נועם. פעולות של אנשי שוליים חסרי אחריות המפיצים פאשקווילים ומבזים תלמידי חכמים, לא מביאות שום תועלת. אדרבא, זה הורס הרבה יותר, זו לא דרך התורה ולא מה שקבלנו מרבינו ה"דברי יואל" שאמר שהאנשים האלה משחירים את פניהם של הקנאים האמיתיים, שכן בכל מעשיהם אי אפשר עוד לומר את האמת".

האדמו"ר שליט"א הדגיש כי הוא מבין את הקשיים העוברים על מוסדות התורה בארה"ק, המוסדות שאינם נהנים מהמדינה צריכים לכתת רגליהם בעולם כדי לקושש תקציבים ובאים אלה הסקיריקים ויוצאים נגדם: "כואב מאוד לראות שיש כאלו הפוסלים אותם, בעלי מסירות נפש דוגמת קהילות תולדות אהרן ודושינסקיא, שהם הקהילות הגדולות ביותר של העדה החרדית, בעוד הם מתנזרים מכל קירוב לרשעים, ומוסרים את נפשם על המסורת ובלבוש ובאי קבלת תקציבי מדינה. לכן מצוה לעזור למנהיגי הקהילות בכל היכולת, ומיותר לומר שזו סכנה גדולה אם יתקיים פירוד בעדה החרדית".

No comments:

Post a Comment