Wednesday, February 19, 2014

שיפור במצבו של הגר"נ קרליץ שליט"א


לאחר שאמש חלה הידרדרות במצבו של מרן הגאון רבי ניסים קרליץ שליט"א, הערב נמסר מבית החולים כי חל שיפור במצבו של הרב, לאחר שהכרתו שבה אליו, אולם מצבו עדיין מוגדר קשה.

אמש חלה הידרדרות במצבו של הרב, כאשר חובר הרב נמצא כבר כמה ימים בהתאוששות לאחר הניתוח שעבר בסוף השבוע האחרון, ניתוח לפתיחת סתימת מעיים ממנו סובל הרב, הניתוח עבר בהצלחה והרב החל להתאושש באיטיות מהניתוח, אמש חלה הידרדרות במצבו, והרב חובר למכשירי הנשמה עקב הקושי שלו לנשום בכוחות עצמו.

הערב מסר רופאי האישי של הרב הדוקטור מנחם ברייער סגן המנהל הרפואי בבית חולים "מעייני הישועה" בבני ברק, כי במהלך היממה האחרונה חל שיפור במצב הרב לאחר שהכרתו שבה אליו. הרב עדיין מונשם ומצבו מוגדר קשה אך יציב.

הציבור נקרא להמשיך ולהעתיר בתפילה לרפואתו השלמה של הרב שמריהו יוסף ניסים בן בתיה

No comments:

Post a Comment