Friday, February 28, 2014

המשטרה וההפגנה


לפי מיטב הידיעות, המשטרה מכינה הגנה נגד חשש אלימות בעצרת מחאת המליון נגד אותו איש ושמו נתניהו. ראשי צוות התכנון של ההפגנה ביקשו מהמשתתפים להימנע מהתפרצויות שיביא לנזיקין או אפילו לסכנות ממשיות.

האחדות גוברת, וכל החוגים והעדות בציבור החרדי, כולל את העדה החרדית המתבדלת משלטונות המדינה, וגם רבנים חשובים בציונות הדתית קוראים להשתתף במחאה בעצרת.
בנימין נתניהו, שהוציא את עצמו מן הכלל עם חוק הגיוס, כנראה בורח לאיזה מקום סודי. במכוון הוא מפנה עורף כדברי יונה הנביא "אנא מפניך אברח".

הוא ויועציו אמורים ללמוד לקח "שאין סגולה כתורה, ואין לומדיה כישראל".

כבר משעות הבוקר, סוגרים את הכבישים שלא סובלים את ריבוי המשתתפים במחאה האדירה. עוצו עצה ותופר.

ותנו כבוד לתורה

ושבתה הארץ


בחוץ לארץ התחילו לאסוף כספים  לסיוע לחקלאים שומרי שביעית בארץ הקודש.
בלייקווד, ברוקלין, ובמאנסי עושים מגביות, להשתתף ולעזור כדי שלא יפסידו שומרי השמיטה בארץ ישראל.
אמנם אמונתינו איתן בבורא עולם שהבטיח לנו "וציוותי את ברכתי לכם בשנה השביעית", לא באנו אלא להקל על הלחץ.

אגב, שמענו שמרן הרב חיים קנייבסקי שליט"א אמר, שהברכה של התורה על שמירת שביעית, יחול גם על אלה שעוזרים בחו"ל.

Wednesday, February 26, 2014

עצרת המליון


העיתונים מבשרים על עצרת מחאה של מליון אנשים נגד עוקר התורה ומורשת ישראל, בנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל.
עם העברת חוק לכפיית הגיוס על בני הישיבות, התקיימה אסיפת חירום השבוע בהשתתפות גדולי התורה,  כולל ספרדים, חסידים וליטאים. מכל העדות והחוגים.
וקבעו את ראש חודש אדר ב' תשע"ד, יום ראשון הקרוב, פרשת ויקרא, ליום המחאה נגד עצת נתניהו.
בספרי ההסטוריה של עם ישראל ירשם "עצת נתניהו" בסמוך למקום "עצת המן הרשע".

וכנראה בכל זאת, הביטוי שהטביע נשיא נשיא ארצות הברית, ברק אובמה על נתניהו "שקרן מומחה", נכון.

Tuesday, February 25, 2014

ימין ה' עושה חיל


אתמול בערב התאספו גדולי ישראל בבני ברק כולם כאחד, וביניהם מרן הרב אהרן לייב שטיינמן שליט"א ומרן הרב שמואל אוירבעך שליט"א וראשי ישיבות ואדמורי"ם שליט"א, לטכס עצה להציל את בחורי ישראל, נגד עצת נתניהו העומד להרוג, להשמיד ולאבד את צפור נפשם של כלל ישראל באמצעות גזירת הגיוס רח״ל.

גדולה הסרת טבעת וכו'

Monday, February 24, 2014

הן עם אחד...


גדולי ישראל, אדמורי"ם וראשי ישיבות מכל העדות והחוגים כולם, לאוי"ט, מתחננים לשומרי המצוות להתאחד ולקבל על עצמנו לא ליתן המשחית המתועב הנקרא internet לגרום פירוד הלבבות אצל כלל ישראל ח"ו.

כידוע ממעשים שהיו, ברור שהמלאך המשחית הנ"ל גורם לבעיות בשלום בית, פרנסה וחילול שם שמים. ואסור להכנס ולקרוא באתרים כאלה, לכולי עלמא.

ועוד לפני הניבול פה, לשון הרע ורכילות בלי שיעור, אפילו מאלה שמתייהרים שכותבים שופרא דשטרא.

עוד שמענו שיש איזה רב, לשליש, לרביע ולמחצה. טוען ואומר שמרן הרב אלישיב זצוק"ל, כאילו נתן לו סמיכה לפסוק בחו"ל בענייני גיטין. ולטענתו, כאילו מרן ייסד בית דין בחו"ל לגיטין. וזה אינו!
באנו להודיע, אחרי בירור אצל מקורבי ומשפחת מרן זצ"ל, שדברים אלו בדויים ושקר וכזב הם!

כולנו יודעים איך הקפיד מרן על האמת. וענש יענש המסלף דברי צדיקים.
תקוותנו שהעבריין יתחרט על דבריו וישוב בתשובה שלמה.

שירו לו שיר חדש


בשורה משמחת! בימים אלו יצא לאור והופיע ספר חדש ונחוץ, "יבקשו מפיהו ח"ב". הספר כולל פסקי הלכות פורים ממרן הרב אלישיב זצוק"ל.

כרך עבה ומהודר, מלא בשאלות ותשובות בקיצור, כמעט על כל פרט ופרט בהלכות פורים.
מחבר הספר, הגאון הרב זעליג קוסובסקי שליט"א, קיבל על הספר מכתבי ברכה משלושה בנים של פוסק הדור, מרן הרב אלישיב זצוק"ל. גם שלשה החתנים צרפו הסכמתם, ה"ה הגאונים הגדולים הרב עזריאל אוירבעך שליט"א, הרב בנימין ריבר שליט"א והרב יצחק זילברשטיין שליט"א.

הספר כולל כל השאלות הנוגעים לחודש אדר.

ותנו כבוד לתורה!

Sunday, February 23, 2014

הגאון הרב שמואל אליעזר שטרן שליט״א מגיע ללוס אנגל׳ס


במוצאי שבת פרשת ויקהל, יצאו הרב הגאון ר' שמואל אליעזר שטרן שליט"א ובנו הרב יום טוב שליט"א, לאסוף תרומות מנדבות העם שדר בחו"ל, עבור הכולל החשוב שלומדים בו מבכירי בניה של בני ברק והם עומדים בראשו.

הגאון הגדול הרב שמואל אליעזר שטרן שליט"א,חבר בבית דינו של פוסק הדור, מרן הגאון הגדול הרב שמואל ואזנר שליט"א. ונמנה בין גדולי הוראה בבני ברק, ומפורסם כפוסק מובהק.

התחנה ראשונה במסע , היא העיר לוס אנג'לס. זכות גדולה היא לתושבי העיר לחלוק את הכבוד הראוי לגאון בתורה, אחד מגדולי הפוסקים, בקי בכולא תלמודא, נעים המדות, אשר זכה לנשיאת חן מיוחדת.
וזכות גדולה היא עבורם להיות שותפים בלימוד תורה, ובהצלחתו של שלוחא דרבנן שאינו חס על כבודו ומכתת רגליו להגדיל תורה ולהאדירה.

Saturday, February 22, 2014

חוק הגיוס


חרפה ובושה.

שתי מילים מסמלות עקבתא דמשיחא, חוצפה יסגי. החוצפה הבולטת היא מראש הממשלה המתגאה על נצחון העברת חוק גיוס בני ישיבות. כוונת החוק לדאוג למדינה ולא ליהודים.
ביבי נתניהו משחק עם אש אוכלת, כשמלעיג על כל גדולי ישראל. אבל בני תורה בטוחים שנצח ישראל לא ישקר ולא יתן לנתניהו להוציא לפועל את עצתו.
ביבי ביבי, חזור בך. אחרת יושיבו את ספר ההסטוריה שלך באותו המדף בו נמצאים ספרי ההיסטוריה של רשעים ארורים אחרים, כמו סטאלין, טרוצקי, מארקס וחבריהם, שונאי ישראל ושונאי תורת ישראל.

Thursday, February 20, 2014

Parasht Vayakhel


This week we are privileged to read the portion Vayakhel. The portion begins with the obligation to refrain from work on Shabbos, Although Jew were obligated to construct the Mishkan, they were not allowed to do any work for that purpose on Shabbos. This is actually from where we derive, the 39 forms of work (melochos), that are prohibited on Shabbos. The Torah goes on to tell us how all the artifacts for the Mishkon were made exactly as specified by Hashem to Moshe. The Torah tells us that the Jews brought gold, silver, copper and all other materials needed, so generously, that there had to be an announcement made, that people should stop.

The previous portion concluded with the fact that Klal Yisroel was unable to look at Moshe's, due to the rays of light that shined from Moshe's face. Some commentaries suggest that this is the connection of Vayakhel to the previous portion. The Medrash in Breishis explains the phrase we say in kiddushfriday night and in our prayers, Vayivorech Elokim es yom hashvi'i - and Hashem blessed the seventh day, with what ?, asks the medrash. The Medrash answers, that Hashem blessed those that keep shabbos with a lit up face (on Shabbos). Perhaps that is the connection between the two portions.

Much ink has been spilled over the reason why Moshe needed to gather all the Jews, and why he needed to re-discuss the mitzvah of Shabbos here. The Ohr Hachaim explains that due to the fact that his face had such a shine, the masses feared to look at him, he therefore needed to gather them in order to give over the message, and perhaps that is why he needed to tell them about Shabbos which if kept properly, brings a shine to everyone (as the medrash quoted above states - beircho bmaor ponim).

Moshe told the Jews (Shmos 35/2) "six days work shall be done and the seventh day shall be holy for you". What is the significance of six days work, why doesn't he just say that the seventh day should be holy ? The following anecdote will clarify: The Chofetz Chaim once came to a city, and he was told that a factory owned by a Jew, and also employed many Jews, was open and working on Shabbos. The Chofetz Chaim tried convincing te owner to close the factory on Shabbos, and the foolish man refused. He said my factory earns 25,000 Rubles a day, do you want me to lose that every week ? The Chofetz Chaim replied "and is it worth lose an entire factory for desecrating the Shabbos"? The Chofetz Chaim continued to explain: The Torah teaches us that six days work shall be done and on the seventh day you shall rest. If you want to have work six days, rest on the seventh. the factory owner responded arrogantly, "I don't run my factory by a posuk in chumash (phrase in the Torah)". The Chofetz Chaim left him with a broken heart. Shortly thereafter the Bolshoviks took over his factory and threw him out and he was left in poverty. This former factory owner came back to the Chofetz Chaim and confessed "I now see that a posuk chumash does run my factory." That is the connection to the contributions for the Mishkon. One should know by giving to the Mishkon he brings blessing upon himself, and will not lose anything.

There's a misconception by certain people that they will cut corners in charity and save money. If one cuts corners on luxuries and personal expenses, that might help, but when one thinks if he will cut corners against the Ratzon Hashem (the will of G-d), he will save money, he is deeply mistaking.

Let us never forget that Shabbos is the source of all blessing and sanctify Shabbos and the Mishkon.

קול ששון וקול שמחה


שמחה וששון לבית רכניץ הנכבדה, תושבי לאס אנג'לס, ולכל הצבור החרדי בארץ ובחו"ל למועד חתונת בתם. משפחת רכניץ ידועים ומפורסמים לאחד מגדולי התומכים למוסדות התורה בעולם.

בחתונה השתתפו, גדולי ראשי ישיבות מהארץ ומחו"ל. הרבנים הגאונים הרב אהרן שכטר שליט"א, הרב יצחק שיינר שליט"א, הרב אליהו דוב ואכטפויגל שליט"א, הרב ישראל בעלסקי שליט"א, הרב מלכיאל קוטלר שליט"א ועוד הרבה ראשי ישיבות אדמורי"ם, ועסקנים ונכבדים.

החתונה התקיימה באור ליום ה' בלאס אנג'לס.

ותנו כבוד לתורה

Wednesday, February 19, 2014

שיפור במצבו של הגר"נ קרליץ שליט"א


לאחר שאמש חלה הידרדרות במצבו של מרן הגאון רבי ניסים קרליץ שליט"א, הערב נמסר מבית החולים כי חל שיפור במצבו של הרב, לאחר שהכרתו שבה אליו, אולם מצבו עדיין מוגדר קשה.

אמש חלה הידרדרות במצבו של הרב, כאשר חובר הרב נמצא כבר כמה ימים בהתאוששות לאחר הניתוח שעבר בסוף השבוע האחרון, ניתוח לפתיחת סתימת מעיים ממנו סובל הרב, הניתוח עבר בהצלחה והרב החל להתאושש באיטיות מהניתוח, אמש חלה הידרדרות במצבו, והרב חובר למכשירי הנשמה עקב הקושי שלו לנשום בכוחות עצמו.

הערב מסר רופאי האישי של הרב הדוקטור מנחם ברייער סגן המנהל הרפואי בבית חולים "מעייני הישועה" בבני ברק, כי במהלך היממה האחרונה חל שיפור במצב הרב לאחר שהכרתו שבה אליו. הרב עדיין מונשם ומצבו מוגדר קשה אך יציב.

הציבור נקרא להמשיך ולהעתיר בתפילה לרפואתו השלמה של הרב שמריהו יוסף ניסים בן בתיה

Tuesday, February 18, 2014

ספר המידות - מהרב יעקב מאיר שכטר שליט"א


ספרו החדש של הגאון הגדול הרב יעקב מאיר שכטר שליט"א, ממנהיגי חסידי ברסלב, הנקרא "ספר המדות" תופס את הלב והמח ומושכם בנעימות לעבודת השם.

הספר הוא אוצר של הדרכה לתורה וליראה. השילוב של ספרי גדולי החסידות עם ספרי גדולי הליטאים, פשוט מדהים.

למרות שהגאון הרב יעקב מאיר שכטר שליט"א כבר כתב הרבה ספרים העומדים בשורה ראשונה בספרי התעוררות, הספר החדש כנראה עולה על כולם.

יהי רצון שיוסיף להאיר ולעורר על ידי ספרים נוספים.

 ותנו כבוד לתורה!

אבד חסיד מן הארץ


With great sorrow we join Klal yisroel and the Kiruv world in mourning the loss of Harav Hatzadik Rav Meir Shuster zt"l, who was niftier this morning. His uncompromising commitment to Kiruv is legendary. Day in and day out R' Meir was at the kosel searching for Jewish souls who never had a chance to become familiar with Jewish observance.

On Tisha B'av as on every day R' Meir was relentless in finding these נשמות that needed to find their way back to Judaism. In the heat of heat as in the cold he never stopped or wavered on his life commitment to help change the heartscape of Jews who did not believe.

He was probably the master of Kiruv in our time and generations before.

More will בלי נדר be written about him in the coming days.

May hashem comfort his family amongst all mourners of ציון and yerushalayim.

Monday, February 17, 2014

הרב הצדיק מאיר שוסטר זצ"ל נלקח לבית עולמו


היום נפטר הרב הצדיק רבי מאיר שוסטר זצ"ל. כעשרים שנה שהיה עומד ליד הכותל המערבי, וחיפש נשמות אבודות, שבשל חוסר חינוך דתי, לא היו שומרי תורה ומצוות. בחום ובקור עמד הרב מאיר, נאמן לעבודתו בקירוב לבבות והשי"ת היה בעזרו והצלחתו היתה גדולה.

"איש פלא" אמר עליו מרן הרב אלישיב זצ"ל. יתכן שהרב מאיר, זצ"ל היה גדול המקרבים בדורנו.

בעז"ה נכתוב עליו עוד.

המקום ינחם את המשפחה החשובה המתאבלת.

תהא נפשו צרורה בצרור החיים

Maran Harav Nissim Karelitz Shlita לרפואה שלימה


The sad news of the illness of Maran Harav Nissim Karelitz Shlita, has riveted the Torah world's attention.

 Tefilos are being said around the globe for his speedy recovery. The latest information is that Harav Karelitz׳s condition is critical. Maran Harav Karelitz is considered to be one the great מורי הוראה of our דור.

 It is understood that the Torah world should continue davening for his full recovery.

מרן הגר”נ מאושפז בבית החולים מליל יום רביעי האחרון, מאחר וחש בחולשה ואושפז בבית החולים מעייני הישועה כשהוא סובל מתסמינים של קוצר נשימה.


עפ"י דיווח שקיבלנו בדקות אלו מבית החולים, אותו מסר אחד מהגורמים הרפואיים המעורבים בטיפול במצבו של הרב נמסר כי, מצבו של הרב הידרדר וכי מצבו מוגדר "קשה מאוד", והרב חובר למכונת הנשמה. עוד נמסר כי בני המשפחה ומקורבי הרב נמצאים סביב למיטתו בבית החולים.

ההידרדרות במצב נוצרה אחר קוצר נשימה שפקדה את הרב. רופאיו העוקבים ומטפלים במצבו החליטו אחר התייעצויות להנשימו.

יודגש, כי מרן הגר"נ נמצא בהכרה מלאה, וכי הוא עירני ומדבר עם רופאיו על מצבו.

אחד מבני ביתו של הרב איתם שוחחנו מספר כי "צוות גדול של בית החולים נמצא בדקות סביב למיטתו של הרב, ומנסים לייצב את המצב".

בתוך כך נמסר, כי מיד בהגיע לישיבת פוניבז', שמועת ההידרדרות במצבו של מרן הגר"נ - הנחשב לאחד מגדולי פוסקי הדור, החלו בקריאת פרקי תהילים בהיכל הישיבה, כאשר המשגיח רבי אליהו אליעזר קלרמן שליט"א עובר לפני התיבה.

הציבור נקרא להעתיר בתפילות לרפואתו של מרן רבי שמריהו יוסף ניסים בן בתיה שליט"א, להחלמתו השלימה והמהירה

Sunday, February 16, 2014

הסיקריקים הם הורסי הדת


בעוד הסיקריקים בירושלים מתגאים כי הם נמצאים בצד הנכון ומקבלים גיבוי מהאדמו"ר מהרז"ל מסאטמר שליט"א, יצא אמש האדמו"ר בדברים ברורים נגדם, האדמו"ר כינה אותם "הורסי הדת".

בנאום שנשא אתמול בדינר למען ישיבת 'ייטב לב' קרא האדמו"ר להתכלד סביב גאב"ד העדה החרדית ובדרכו של המאבק אותו מנהל למען אתרא קדישא, נגד החפירות במתחם גולובנצ'יץ בבית שמש.

מנגד, תקף בחריפות את התנהלות הסיקריקים שמפיצים פאשקווילים נגד חסידויות תולדות אהרן ודושינסקיא ונגד האדמורי"ם העומדים בראשיהם: "אפילו כשיש מערכה, זה צריך להיות על פי תורה ובדרכי נועם. פעולות של אנשי שוליים חסרי אחריות המפיצים פאשקווילים ומבזים תלמידי חכמים, לא מביאות שום תועלת. אדרבא, זה הורס הרבה יותר, זו לא דרך התורה ולא מה שקבלנו מרבינו ה"דברי יואל" שאמר שהאנשים האלה משחירים את פניהם של הקנאים האמיתיים, שכן בכל מעשיהם אי אפשר עוד לומר את האמת".

האדמו"ר שליט"א הדגיש כי הוא מבין את הקשיים העוברים על מוסדות התורה בארה"ק, המוסדות שאינם נהנים מהמדינה צריכים לכתת רגליהם בעולם כדי לקושש תקציבים ובאים אלה הסקיריקים ויוצאים נגדם: "כואב מאוד לראות שיש כאלו הפוסלים אותם, בעלי מסירות נפש דוגמת קהילות תולדות אהרן ודושינסקיא, שהם הקהילות הגדולות ביותר של העדה החרדית, בעוד הם מתנזרים מכל קירוב לרשעים, ומוסרים את נפשם על המסורת ובלבוש ובאי קבלת תקציבי מדינה. לכן מצוה לעזור למנהיגי הקהילות בכל היכולת, ומיותר לומר שזו סכנה גדולה אם יתקיים פירוד בעדה החרדית".

הסיבה למשבר בבית חולים "הדסה" בירושלים, בגלל התעללות בציבור החרדי


המשבר בבית החולים 'הדסה' נמשך, בהסתדרות מאיימים כי במידה ומלוא שכרם של האחים והאחיות ושל עובדי המנהל והמשק לא ישולם עד מחר, צפויה החרפה בצעדים הארגוניים.

יש כאלו המנהלים חשבונות שמים, ויודעים את הסיבה למשבר שפקד את בית החולים 'הדסה'.

בביטאון נטורי קרתא, פורסמה מודעה נגד בית החולים, ובה נכתב כי המשבר מגיע כעונש על פרשת "האם המרעיבה", וזה מה שיקרה גם לחופרי הקברים בבית שמש.

תחת הכותרת "אית דין ואית דיין" נכתב כי "ציר הרשע בית החולים "הדסה" נמצא במשבר סופי, בסגירה מוחלטת על מסגר ובריח".

"עוד זכור לכולם איך לפני כמה שנים התאכזרו על אשה כשרה בישראל והעלילו עליה עלילות מרושעות כאילו היא מתאכזרת על בנה שהיה שבוי בידי רוצחי "הדסה", בו בזמן שהם התאכזרו על בנה להתלמד על בשרו ואיבריו את חכמת הרפואה, ובנס נותר בחיים מתחת ידי ציפרניהם הרצחניות. אין העולם הפקר, כשרואים שהם באים על עונשם, כי הקב "ה עושה דין ברשעים, שמו מתקדש ומתגדל".

בהמשך מזהירים אנשי נטו"ק כי "ידעו כל הרשעים למיניהם בכלל, ושודדי הקברים בעיר בי"ש בפרט, שאין העולם הפקר, ואם כי עתה השעה משחקת להם, ומכים ורוצחים ביהודים כשרים הבאים למחות , ומעלילים עליהם עלילות שפלות ומושיבים אותם במאסר ומתאכזרים על המתים , וכופרים באמונה בהשארת הנפש, ידעו שלא לעולם חוסן, ובמהרה יבוא מפלתם, בפרוח רשעים כמו עשב וגו ' להשמדם עדי עד".

לקיים בנו חכמי ישראל - הגאון ר' ניסים קרליץ שליט"א


מרן פוסק הדור הגר”נ קרליץ שליט"א אושפז בבית החולים "מעייני הישועה" בבני ברק, מליל יום רביעי האחרון פרשת כי תשא, מאחר וחש בחולשה כשהוא סובל מתסמינים של קוצר נשימה.

לאחר סדרת בדיקות מקיפה אובחנה דלקת עקב סתימת מעיים, מרן הגר"נ עבר ניתוח לפתיחת סתימת המעיים, הניתוח הוכתר בהצלחה בחסדי שמים, בני המשפחה מוסרו אתמול במוצ"ש כי מרן צפוי להשתחרר כבר בימים הקרובים.

נוכחים ששהו בסמוך לחדרו של הרב במהלך השבת מספרים, כי בשעות הצהריים של יום השבת נצפה הרב יושב מספר שעות כשהוא משוחח בסוגיה הלכתית מורכבת עם בני המשפחה ומקורבים שהורשו להיכנס לחדר.

הציבור מתבקש להמשיך בתפילות לרפואת מרן רבי שמריהו יוסף ניסים בן בתיה שליט”א להחלמתו השלימה והמהירה.

חיילים חרדים שהתגייסו למסלול 'בינה בירוק' בצה"ל, והובטח להם כי לא ישרתו יחד עם נשים, מתלוננים כי קצינה מעבירה להם קורסים, ואף מעירה להם על הלבוש שלהם


חיילים חרדים הנמצאים בקורס תכנות מטעם המסלול היוקרתי 'בינה בירוק' של חיל המודיעין זועמים על כך שבניגוד להבטחות שניתנו להם מראש ועל בסיסן התגייסו, מפקדת עליהן קצינה רח"ל.

על אף שהובטח לפני גיוסם, כי בשל אמונתם הדתית, סגל הפיקוד לא יכלול נשים. ההתחייבות הופרה ברגל גסה, הבטחות לחוד, ומעשים לחוד, שכן בנוסף לשיעורים המקצועיים משוחחת איתם המפקדת על נהלים אחת לשבוע ומעירה על לבושם במסדרים.

דבר שפתיים אך למותר, וכל מילה מיותרת רק הורסת, הרי כל מטרתם של אנשי הצבא, הוא להעביר את ציבור היהדות החרדית על דעתם, ועושים את הכל להרוס את הרגש הרוחני ואת הניצוץ הקדושה הטמונה בתוך כל אחד ואחד בציבור החרדים והיראים לדבר ה', יותר ויותר מגיעים למסקנה החד משמעית, כפי שהורו לנו במשך כל הדורות גדולי ומאורי הדור זצוק"ל ויבלט"א שליט"א, כי הצבא זו מקום הרשע והשמד לציבור שומרי תורה ומצוות.

Thursday, February 13, 2014

שבת קודש - ודבר דבר

בשיחה עם האדמו"ר מרחסטריווקא שליט"א, מברוקלין, כיצד אפשר למהר את גאולתנו, ומה חשוב לתקן כדי למהר את הגאולה, העלה רעיון חשוב.הרבי שליט"א רואה בדיבורי חול בשבת, חילול שבת. במקום לדבר בנושאים תורניים, מדברים על פוליטיקה, קניות ועסקים, ואפילו בפוליטיקה בתוך מחננו, זה הרי חילול שבת.
והלא "ודבר דבר" כתוב בתורה"ק, וחז"ל דרשו מזה "שלא היא דיבורך של שבת כדיבורך של חול". ומי מאיתנו יכול להעיד על עצמו שנזהרים בזה כדבעי.

הבה נתחכמה לו ליצר הרע, ונשמור על קודש הקדשים שהוא הפה, כמש"כ הגר"א באגרתו. ובפרט בזמנים המקודשים, בשבת קודש.


ואין איש שם על לב

היהדות החרדית בארץ ישראל גועשת ורועשת. בנושא החפירות במתחם גולבנציק בבית שמש, ישנם גדולי ישראל שליט"א המצדדים להיתר, מאחר שהקברים שם הם של עכו"ם. ומאידך ישנם גדולי ישראל שליט"א, המצדדים לאיסור. את ההלכה נשאיר לגדולי ישראל פוסקי ומאורי הדור שיכריעו בדבר, דברים נשגבים אלו ממש אינם שייכים אלינו. אנו משוכנעים שכל אחד ואחד מגדולי ישראל שליט"א המתעסקים בדבר, חושבים לא פעם ולא פעמיים, שמא ואולי הקברים הם קברי ישראל קברי קדמוננו, אולי בכלל בקברים אלו ספונים ראש משפחתנו מלפני מאות ואולי אלף שנים. אך עכ"ז לאחר שיקול דעת מעמיק הכריע כל אחד ואחד את מה שהכריע, וכדרכה של תורה זה אוסר וזה מתיר, שבעים פנים לתורה.

אך נפל דבר בישראל שלפעמים ישנם שאלות חמורות ביותר, ובמקום לתת לגדולי הפוסקים להיכנס לנושא בעובי הקורה ולהכריע בדבר מבלי שיקולים צדדים, לצערנו דברים השתנו. בקברים יפסקו, כי הוא שייך לפלג הזה של סאטמר והוא לפלג השני. כשמגיע לנישואי אשה שמערערים על גיטה, גם בזה מעורבבים צדדים, בגלל שהוא שייך למחנה הזה צריך לפסוק כך גם אם הוא אינו צודק, ובגלל שההוא אינו שייך למחננו צריכים לפסוק כנגדו. מאידך, לצערנו בענין נוסף המדובר ביותר ביהדות החרדית בא"י, גם בזה מעורב שיקולים של פוליטיקה, מעשה שטן הצליח.

כבר עבר רוב חורף, בכל העולם כולו יורד גשם כדבעי, אך בארץ ישראל אשר עיני ה' אלוקיך בה, הגשמים אינם יורדים כבר כמה חודשים. ואנו מאמינים בני מאמינים שהלא דבר הוא, ולא עביד קוב"ה דינא בלא דינא, הגיע הזמן שכל או"א יעשה חשבון הנפש לעצמו אולי בשלו כל הרעה הזאת, וכל או"א יקבל על עצמו לדבר פחות לשון הרע, להקפיד יותר על כבוד של גדולי ישראל שליט"א באשר הוא, גם אם הוא אינו מתאים בדיוק להשקפתי, עדיין זו אינו סיבה לחייבו מיתה, ואולי בזכות זה נזכה להוושע בתשועת עולמים.


הנותן שלג בצמר

תושבי החוף המזרחי של ארה"ב, מתכוננים למזג אויר סוער במיוחד, קשה יותר מקודמו. הצפי הוא לשלג שיערם בגובה של 18 אינטש לפחות.

מזה שנים לא זכור מזג אויר דומה. התושבים מתכוננים לתקופה שחנויות לא יפתחו ועומדים בתורות להצטייד במוצרים לימי הסערה הקרובה.
העסקים והאזרחים צפויים להפסדים גדולים בימים האלה.

חברות האוטובוסים הודיעו, כי החל מחצות הלילה שבין רביעי לחמישי, עד יום חמישי אחה"צ, התחבורה לא תפעל.

חברת החשמל, גם היא הודיעה שוודאי ויהיו נזקים לרשת החשמל ועל הציבור להיאזר בסבלנות.

קוה אל ה'!


Tuesday, February 11, 2014

דרשו את ה' - תוכנית לימוד ההלכה הגדול בעולם


תכנית דרשו בשנה זו מצליחה מעבר לכל תחזית. מספר תלמידי החכמים שהצטרפו ללמוד הלכה על פי סדר דרשו בתשע"ד, כפול ממספר המצטרפים בשנת תשע"ג.

ספרי המשנה ברורה שהארגון הוציא לאור, מושך את הצבור יותר ויותר ללימוד הלכה. ההערות הרלוונטיות על הדף, יש בהם תועלת גדולה בלימוד, שעדיין לא היה כמוהו.

ועתה נשמע, שההצלחה הגדולה היא לא רק בארץ הקודש, אלא בעולם כולו. מדי יום ביומו מצטרפים אנשים ללימוד הלכה על פי תכנית דרשו.

תתי ליה להרב דוד הופסטטר שליט"א, המרבה כבוד שמים וכבוד התורה.


Monday, February 10, 2014

הלווית הרב מרדכי רענררט זצ"ל

היום התקיימה הלוויתו של מנהל ור״מ ישיבת דרך חיים אשר בברוקלין, הרב מרדכי רענררט זצ"ל.

הלוי׳ התקיימה בבית העלמין אשר בבית שמש, מקום קבורתה של אמו ע"ה.
שני בנים ליוו את הנפטר למקום קבורתו באר"י.
הבנים חזרו לניו יורק מיד אחרי הקבורה, כדי להצטרף ולשבת שבעה יחד עם שאר המשפחה המתאבלת.

ת. נ. צ. ב. ה.

מציצה בפה - Halach Discussion

This complex issue discussed on this site is ONLY for discussion purposes.

The short version of this issue is to mention the position of various Gedolim and poskim.
The Rema in YD 265 implies that the minhag yisroel was to perform 'metzitza bpeh'.

There was a respected Talmud chacham that asked the Chasam Sofer at a time that there Was a plague which attacked the skin of the Milah and many children died due to this Illness. The doctors at that time concluded that it was because of מציצה בפה. The Rov of Vienna asked the Chasam Sofer if it is permitted to perform the metziza with an alternative. The Chasam Sofer responded without hesitation that it is permitted. The Chasam Sofer added that מציצה is not part of the Milah and a child that was circumcised properly with פריעה is permitted to eat Trumah if he is a kohen.

The great gaon, R' yaakov Etlinger in teshuvos Binyan Tziyon 24 strongly admonishes Those who wish to extrapolate from the חתם סופר that it is permitted Not to perform metziza.

A similar caution was written by Maran Harav shimshon Hirsch,זצ׳ל In his teshuvos Shemesh Marpeh 55.

Theערוך השולחן in YD siman264 Halacha 18 requires מציצה בפה without compromise.
Maran החזון איש did not require מציצה בפה, Maran הרב משה did not require מציצה בפה.

Maran הרב אלישיב writes his teshuvos YD 120 that in yerushalayim מציצה בפה is the accepted Way. However if there is a suspicion that the one who is performing the bris may have been Exposed to people who may have various contagious diseases then מציצה בכלי is definitely An alternative.

Maran הרב חיים עוזר, Maran Harav יצחק אלחנן were also matir alternative to metziza bepeh If there is a suspicion of contagious illness.

According to Harav Herschel Schechter of YU, his rebbe Maran הרב יוסף דוב הלוי סולוביציק Did not require מציצה at all. He also claims that Maran הרב חיים הלוי did not require metziza Bepeh. (נפש הרב עמוד רמג)

ספר חדש - אגרת הגר"א המבוארת

דבר זה אינו דבר שבשגרה, לא בכל יום מזדמן לנו חידוש כזה בעולם. שמחים אנו להתבשר אודות הוצאת ספר מגדולי האחרונים, מוגה ומתוקן, שהוא מתנה לדור.

הנה קם איש מורם מעם, והוציא לאור מחדש את הספר "אגרת הגר"א המבוארת". ה"ה הרב אבינועם פרץ שליט"א, אשר שם לו למטרה שכל אחד יוכל להבין את דברי מרנא רבנו אליהו מוילנא זצוק"ל. ואמנם השכיל והצליח לעשות. זכות רבנו זצוק"ל יעמוד לו ולכל אשר יש לו.

לא ניתן נתאר את גודל התועלת שיהיה לדורינו, בהוצאת הספר החשוב הזה, עם הביאור הטוב והמדוייק.

ותנו כבוד לתורה

Sunday, February 9, 2014

גזירת הגיוס על בחורי בני ישראל

בעיתונים החילוניים בארץ, הכותרות מבשרות על "מלחמת אחים" באותיות אדומות ובולטות. וכל זה, בסיבת גזירת גיוס בני הישיבות לצבא.
בסוף השבוע שעבר המתח עלה, עד כדי מחאות אלימות עם כוחות המשטרה. לפי הנראה המחאות ימשכו עד שהממשלה תכיר במסירות נפשם של בני התורה מכל החוגים, פשוטו כמשמעו. אך בוודאי שלא באלימות מצד בני התורה.

דברים העומדים ברומו של עולם, כמו הגיוס לצבא. תלוי בהכרעת מנהיגי ישראל מכל החוגים. קשה יהיה לשלטונות להתמודד עם נחישות דעתם של לומדי תורה. לומדי התורה וכל הציבור נאמני התורה עומדים הכן ללחום כנגד גזירות שהם על דברים שהם עצם קיומו של העם היהודי.
סופה של מערכה זו, תהיה בעז"ה כסופה של המערכה של המן הרשע, וכל הרשעים שעמדו עלינו לכלותינו בכל דור ודור.


ותנו כבוד לתורה!


ברוך דיין האמת - הרב מרדכי רענררט זצ"ל

בליל שבת קודש פרשת תצוה, נפטר הרב מרדכי רענררט זצ״ל, מנהל ור״מ בישיבת דרך חיים בברוקלין ניו יארק.

הרב מרדכי רענררט זצ"ל היה ממייסדי הישיבה. עדין נפש, מופלג במדות תרומיות, ודמות מופת לתלמידיו.
נולד במנהטן, בשכונת "איסט סייד", השכונה בה גרו גדולי ישראל, ה״ה מרן הרב פיינשטיין זצוק"ל, מרן הרב שיינברג זצוק"ל, מרן הרב גולדשטיין זצוק"ל, האדמו״ר מקופישניץ זצוק"ל, האדמו״ר מבויאן זצוק״ל ועוד.
למד בישיבת רבנו יעקב יוסף, ואחר כך למד בישיבת טלז בקליבלנד.
אחר כך, נסע ללמוד אצל מרן הרב שיינברג זצוק"ל בישיבת תורה אור בירושלים.

יהי זכרו ברוך

Thursday, February 6, 2014

המוסד כתר בית יעקב

מבין המוסדות לבנות, המצטיינות בחינוך ובהדרכת החיים בלייקוד, עומד לדוגמא המוסד כתר בית יעקב בהנהלת הרב חיים בלום הי"ו.

הרב חיים בלום הוא מתלמידיו הקרובים למרן הרב אליהו דב ואכטפויגל, ראש ישיבת זכרון משה בסט. פלסברג.

*

ברוך ה׳ על הבשורה טובה, שמשפחת פיינשטיין ומשפחת דודלסון הגיעו להבנה הדדית.
פרשת העגונה נגמרה בנתינת הגט אתמול למרת דודלסון. העסקנים שהשתדלו בעניין זכו למצוה גדולה.
העסקנים מברוקלין עבדו בנאמנות ובמסירות בלי לתפוס צד בנידון.

שלג בארצות הברית

התקפת השלג בארצות הברית, ובעיקר בשיקאגו ובניו יורק גורם הפסדים כספיים לממשל ותושבים, ובתוכם רבים שהם בני ברית.
הקור המסוכן והשלג שנערם לגובה רב, מנע מהרבה אנשים לצאת מביתם, גם מחשש שיתקעו וימנע מהם לחזור וגם בשל הקשיים בתחבורה ובהתניידות.
לפי התחזית, השלג אמור להפסיק הערב. אבל כבר במוצאי שבת, עוד שלג חזק מקודמו. 

״לפני קרתו מי יעמוד״

Wednesday, February 5, 2014

הגאון הרב אהרן שכטר שליט"א ב"ה מחלים

בשורה משמחת שקיבלנו במערכת, אודות מצבו של מרן ראש ישיבת חיים ברלין, הגאון הרב אהרן שכטר שליט״א, הולך ומשתפר.

כידוע, לאחרונה סבל ראש הישיבה מחולשה. עקב חולשתו של ראש הישיבה נבצר ממנו להעביר שיעורים כרגיל ולהתעסק בכל ענייני הישיבה לתועלת התלמידים.

בחסדי השם חזר הראש ישיבה לתפקד כבעבר, הבשורה מתאימה לחודש אדר אשר מרבים בו בשמחה.

Monday, February 3, 2014

מוסדות התורה בארץ ישראל

מוסדות התורה בארץ, נקלעו לקשיים רבים עקב הקיצוצים בתמיכה על ידי המדינה. כתוצאה מכך, גם מוסדות התורה בחו״ל, נקלעים לקשיים, עקב ירידה במתמיכה על ידי הנדיבים בעם.
הרבה מבעלי היכולת מעדיפים להגדיל תמיכתם במוסדות התורה שבארץ הקודש, ואף על חשבון המוסדות הקרובים אליהם. עקב מצב החירום הקשה שבארץ.

עונש המבזה תלמידי חכמים

ביזוי תלמידי חכמים, וכ״ש שהם מגדולי ישראל, על ידי השמצות ודברי לעג רח״ל, הוא מה שאמרו חז״ל במסכת שבת אשר הוא מאלו "שאין רפואה למכתו".
ברור שגדולי ישראל מכל החוגים, אינם מסכימים להתנהגות הזו.


הגאון הרב אברהם אלישיב זצ"ל

אבל כבד בארץ הקודש על פטירתו של האי גברא יקירא, צנוע ומעלי, עוסק באורייתא תדירא, הגאון הגדול הרב אברהם אלישיב זצ״ל, בנו של מרן פוסק הדור הרב יוסף שלום אלישיב זצ"ל.
הרב אברהם היה צעיר הבנים של מרן זצ״ל. והוא כבן שבעים בפטירתו.

 המקום ינחם את המשפחה המתאבלת בתוך שאר אבילי ציון וירושלים ויאמר לצרותינו די.