Monday, February 10, 2014

הלווית הרב מרדכי רענררט זצ"ל

היום התקיימה הלוויתו של מנהל ור״מ ישיבת דרך חיים אשר בברוקלין, הרב מרדכי רענררט זצ"ל.

הלוי׳ התקיימה בבית העלמין אשר בבית שמש, מקום קבורתה של אמו ע"ה.
שני בנים ליוו את הנפטר למקום קבורתו באר"י.
הבנים חזרו לניו יורק מיד אחרי הקבורה, כדי להצטרף ולשבת שבעה יחד עם שאר המשפחה המתאבלת.

ת. נ. צ. ב. ה.

No comments:

Post a Comment