Friday, March 14, 2014

הטיפול בבעיות הגיורים - המשך


בעיית הגיורים בעולם, בעיקר נובע מהעמדה החלושה של הרב הראשי לישראל לשעבר, הרב שלמה עמאר שליט"א.
במסכת מגילה המלך אחשורוש מכונה אחשורוש כמלך "הפכפך", ובשפה המקובלת היום, "מלך זיגזג". הרב שלמה עמאר שליט"א, שינה את דעתו בכל פעם שהיה לחץ. לעומת מרן הרב עובדיה יוסף זצוקללה"ה, שהיה עומד בדעתו הן לקולא והן לחומרא.
אלו שעסקו בתיקון גירות, סבלו מחסרון נחישות הדעת של הרב עמאר. מרן הרב אלישיב זצוקללה"ה, דעתו גם לא היתה נוחה מהזיגזוגים הנ"ל. ולא הסתיר את גודל אכזבתו מהרב עמאר.

ועכשיו בארצות הברית המצב של גירות כהלכה גם בשפל גדול. הרבנים וראשי ישיבות לא רוצים לתת יד למה שמאוד כאב למרן הרב אלישיב זצוקללה"ה. הרב עמאר סמך ידו על הגאון הרב צבי שכטר שליט"א, ראש ישיבת ישיבה אוניברסיטי בניו יירק. ועל השני הדומה לו הרה"ג הרב אהרן פלדמן שליט"א, ראש ישיבת נר ישראל אשר בבולטימור.

No comments:

Post a Comment