Tuesday, March 18, 2014

מה קרה לך שהשתגעת ואתה רוצה לשים לומדי תורה בכלא


הסיפור הולך ומתפרסם בכל העולם, מקורות הסיפור הוא מאנשים נאמנים.
ג׳ון מקיין נפגש עם ראש הממשלה הידוע לשמצה כמי שפגע בבני התורה בארץ ישראל, מר בנימין נתניהו. בתוך דבריו של נתניהו שאל את מקיין, למה ומה קרה לנשיא אובמה שהשתגע ולוחץ על מדינת ישראל לפשרות מסוכנות ליהודים שבארץ?

מקיין מיד הגיב לביבי: "ומה קרה לך שהשתגעת ואתה רוצה לשים לומדי תורה (Torah scholars) בכלא"?

חודש השמחה, שיבושר לנו בקרוב בשורות טובות ומשמחות לעולם התורה ושומרי המצוות.

No comments:

Post a Comment