Wednesday, March 5, 2014

היכונו - בני הגולה אשר בארה"ב - היכונו


על פי בקשת גדולי ישראל שליט"א בארה"ק, קרא האדמו"ר מנאוומינסק שליט"א בברוקלין, לבני ישראל אשר בחוץ לארץ להצטרף לאחינו בארץ ישראל, במחאה נגד רה"מ ביבי נתניהו על גזירת עקירת התורה בהעברת חוק הגיוס.

עצרת המחאה תתקיים בעז"ה ביום ראשון הבעל"ט במנהטן , ניו יורק.

לא עת לחשות ולחקור, אלא להצטרף לאחב"י העומדים בצרה ובמצוקה. ואין אנו יודעים אם לעת הזאת הגענו בארץ ישראל.

נתניהו עכשיו בארה"ב, עכשיו זה הזמן למחות ולצעוק בארה"ב ולגלות קלונו ברבים. כמו פרעה הרשע, ביבי לא לומד לקח מדחיית אובמא את דרישותיו. כובד לבו לא נותן לו ולשותפים שלו להבין שמה' יצא הדבר.

ביבי, ביבי, חזור בך! אל תסכן את כלל ישראל!

No comments:

Post a Comment