Saturday, March 8, 2014

סגירת ארגון נצח תפארת ישראל


בתחילת חורף שנה זו, תשע"ד. (סוף 2013). נסגר ארגון תפארת בית ישראל, הנודע בשם ארגון נצח משפחת ישראל.
יו"ר הארגון, היה הרב מנחם יצחק קפלן מניו יורק. יו"ר וועד הרבנים היה הרב לייב טרופר. ומנהל הארגון, הרב דוד דייקבס. יו"ר וועד ההלכה, הגאון הרב ראובן פיינשטיין שליט"א, יחד עם הגאון הרב שמואל אליעזר שטרן מבני ברק שליט"א.

הארגון עסק בתיקון גרות שנעשו שלא על פי כל השיטות ההלכתיות. הארגון נהנה מתמיכת רוב גדולי ישראל כולל אדמור״ם חשובים.

לפני כשלוש שנים, הארגון שינה את שמו לתפארת בית ישראל ועברו למשרד אחר במונסי.

למרות החסרון בסגירת הארגון, יש תקוה שבקרוב הארגון יפתח מחדש, על ידי תרומת חרדי אשר גר בחו״ל.

ניהול הארגון יהיה על ידי צוות של מורי הוראה ותיקים.

No comments:

Post a Comment