Thursday, January 22, 2015

ה' הוא האלוקים


מי"ג עיקרי אמונתנו שהקב"ה בורא ומנהיג. לא אובמה ולא הנלוה אליו ג'ון קרי.

אי שביעות רצונו של אובמה מהזמנת נתניהו לנאום בפני הקונגרס האמריקאי, הינו מכך שאובמה חושש שנתניהו כהרגלו יציג בפניהם את הפנים האמיתיות של הטיפול בסכנת הגרעין האירני. ואת אזלת ידו של אובמה בטיפול בעניין. נתניהו איננו חושש בעניין הזה, ורואה בזה סכנה של השמדה ח"ו. אובמה חושש שכתוצאה מכך יצוף חוסר האחריות שלו בגרעין האירני.

אובמה, כבר מהימים הראשונים שכהן כנשיא. גילה סימני אנטישמיות וחוסר כבוד ליחסי ארצות הברית - ישראל. ומאז ומעולם הוא מנסה לשלוט בפוליטיקה הישראלית אף על הסיכון הגדול בזה.

הציבור בישראל, עליו להפנים ולדעת, נשיא ארצות הברית בימים אלו שונא יהודים באשר הם. כל הבעיות הנגרמות ביחסים בין המדינות הן תוצאה ישירה של שנאתו זו. והוא היה צריך להתאמץ ולפתור אותם ולא לתת להם לגדול.

אנו תפילה לשוכן במרומים שיביא קץ לכל צרותינו.

No comments:

Post a Comment