Monday, July 28, 2014

חודש התנחומין


חודש מנחם אב התחיל בבשורה הקשה של אובדן חיים של שלושה חיילים שנהרגו בעזה. קרוב לחמישים חיילים נהרגו מאז החלה המלחמה בעזה.
נשיא ארצות הברית, ברק חוסיין אובמה, המאוהב אצל הערבים. ועמו גו'ן קארי, לוחצים על המדינה להפסקת אש. רוב חברי הכנסת נגד הכניעה המסוכנת ללחץ המופעל ע"י חבר המרעים אובמה וקארי. גם בכירי הצבא ואנשי הבטחון אומרים, להשאיר את המנהרות, יהיה בכיה לדורות.

רק תפילות ותחנונים לאב הרחמים, שישמור על עמו ישראל, יביאו לנו את הרווחה.
בחודש הזה יש לנו לחזק את אהבת ישראל במדה מרובה. בחודש אב לכל הפחות נקבל על עצמינו להימנע מגישה לאתרי אינטרנט המפיצים לשון הרע על תלמידי חכמים, רבנים, בני תורה ומנהיגי ישראל. מכל החוגים, הליטאים, החסידים או ספרדים. אפילו אם האתרים מנוהלים על ידי אלו הלבושים כחרדים או מתקרים חרדים.

הקב"ה ישלח לנו מבשר טוב
כי בא מועד!

No comments:

Post a Comment