Sunday, July 7, 2013

שב"ק מטות ומסעי בצילו של כ"ק האדמו"ר מרחמסריווקא שליט"א

האדמו"ר מרחמסטריווקא שליט"א, מברוקלין - ארה"ב, ישהה בהרים למשך כשבועיים.
בליל שב"ק פר' מטות ומסעי ערך אדמו"ר שליט"א את שולחנו הטהור "הטיש"  מהשעה 11:30 ועד השעה 1:30 לפנות בוקר.
אל הטיש הצטרפו עוד כ80 אברכים מהמושבות הסמוכים שבאו במיוחד להסתופף בצילו של האדמו"ר שליט"א.

No comments:

Post a Comment